วิจัยและพัฒนา

​คุณภาพผลิตภัณฑ์ ห้องปฎิบัติการ

มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ที่ใช้การตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์คุณภาพ

รวมถึงให้การรับรองคุณภาพของสินค้าว่าตรงตามสเปค ทั้งบรรจุภัณฑ์และตัวสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน มีการตรวจสอบคุณภาพ ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุ รวมถึงองค์ประกอบทุกชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตขึ้นมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปพร้อมส่งให้แก่ลูกค้า

กระบวนการผลิตและการบรรจุ ได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพในการส่งมอบให้กับลูกค้า ทั้งยังได้รับการรับรอง GMP ASEAN จากคณะกรรมการอาหารและยา เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าสินค้าที่ผลิตจากโรงงานของเราได้มาตรฐานที่เป็นสากล

  • GMP ASEAN
  • Food and Drug Administration.
  • International Standard

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในส่วนของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดผ่านการวิจัยองค์ประกอบของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่นำมาใช้ในการผลิต

ทำการพัฒนาสูตรแม่บทของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เพื่อให้ได้มาซึ่งสูตรแม่บทที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ใช้แล้วได้ประสิทธิผลจริง ตอบสนองให้ตรงความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์มีการทดสอบอย่างละเอียด ทั้งการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน ทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์รักษาคุณภาพได้ตลอดอายุการเก็บรักษา

  • New Innovation
  • Research and Development
  • Future Product