เกี่ยวกับเราบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์โคซี่ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ผู้ก่อตั้งเป็นอดีตพนักงานบริษัทเครื่องสำอางของญี่ปุ่นแห่งหนึ่งซึ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ จึงได้ใช้ประสบการณ์จากทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นมาใช้ในการดำเนินกิจการ ถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้บุคลากรในองค์กร ให้มีความตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก รวมถึงควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ดีที่สุดให้ได้มาตรฐานการผลิต
 
ทีมธุรกิจของเรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการองลูกค้าของเรา ในทุกๆด้าน เป็นการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) มีบริการ จัดหาบรรจุภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จดเลขที่ใบรับแจ้งกับองค์การอาหารและยา (อย.) จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ลูกค้าทุกท่านอีกทั้งยังให้คำแนะนำให้ด้านการทำการตลาด ตั้งแต่การวางแผนการผลิตสินค้า จนถึงขั้นตอนการวางจำหน่ายสินค้า
ทางโรงงานของเรา ได้รับมาตรฐาน หลักเกณฑ์วีธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง มาตรฐาน GMP ASEAN จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่าสินค้าที่ผลิตจากบริษัทของเราได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สะอาด สามารถตรวจสอบได้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่าน