ความเป็นมา

บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์โคซี่ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ผู้ก่อตั้งเป็นอดีตพนักงานบริษัทเครื่องสำอางของญี่ปุ่นแห่งหนึ่งซึ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ จึงได้ใช้ประสบการณ์จากทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นมาใช้ในการดำเนินกิจการ ถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้บุคลากรในองค์กร ให้มีความตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก รวมถึงควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ดีที่สุดให้ได้มาตรฐานการผลิต

มากกว่า 30 ปีมาแล้วที่รับจ้างผลิตเครื่องสำอางให้แก่ลูกค้า แล้วด้วยการดำเนินนโยบายการผลิตสินค้าที่เน้นด้านคุณภาพ จึงทำให้บริษัทได้เป็นที่ยอมรับ ทั้งจากลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ที่ได้รับการแนะนำจากลูกค้ารายเดิม ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าที่ผลิตจากบริษัทของเรา ทำให้มีการสั่งผลิตต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นเวลานาน
นโยบายหลักของบริษัทคือ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ผู้บริโภคใช้แล้วรู้สึกประทับใจในคุณภาพของสินค้า ผู้ขายสามารถขายสินค้าได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน บริษัทของเรายินดีให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ เปรียบลูกค้าคือบุคคลสำคัญของเราเสมอ ดั่งสโลแกนของบริษัทที่ว่า
"บริการลูกค้าทุกระดับด้วยความจริงใจ เราจะก้าวไกลไปด้วยกัน"